AVG/ Privacy

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor 

ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt 

wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de 

eisen die de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt 

* in de overeenkomst

* onze diensten 

* de facturatie

* geven geen contactgegevens aan derden

* de gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang nodig is 

Alle teams die meedoen aan een van deze toernooien kunnen daar 

gefotografeerd worden. 

Wenst u geen foto's/videobeelden e.d. van uw team geplaatst te hebben 

door de organisatie,geeft dat dan aan. 

Waar zowel organisatie als Jero Sports niks aan kunnen doen is 

als derden,zoals spelers - ouders e.d. foto's en beelden maken 

tijdens een toernooi en plaatsen op sites en social media.

----------------------------------------------------------------------------------

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken in facturatie en communicatie tussen club en ons:

* Voor en achternaam contactpersoon
* Diens Adres
* Het E-mailadres
* Telefoonnummer(s)

Gegevens die wij aan organisatoren (met toestemming per mail) 

verstrekken zijn;

* Naam club en evt logo

* Naam en diens mobiele nummer van contactpersoon

* Spelerslijst met geboortedatums

* Teamfoto en stukje club

* Persoonlijke gegevens om een accommodatie te boeken. 

Vaak wordt er een kamerindeling gevraagd voor lokalen / Hotels / Hostels e.d.

Dit wordt allemaal na uw toernooi verwijderd uit onze bestanden.